logo
logotekst

Anjercollecte

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland op grote en kleine schaal. Bijzondere initiatieven, passie en talent moedigen zij aan met subsidies, opdrachten, prijzen en beurzen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft cultuur de kans.

Wat is de Anjeractie?

De Anjeractie is de jaarlijkse collecte in Nederland, die sinds 1946 door het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt georganiseerd. Voor de gemeente Velsen valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap (VG), die ook de organisatie regelt.

Wanneer vindt de Anjeractie plaats?

De datum voor de volgende actie in 2017 is nog niet bekend

Wie collecteert voor de Anjeractie en waarom?

Leden van verenigingen die zich bezig houden met cultuur in de breedste zin van het woord.

In Velsen collecteren circa 20 verenigingen. Door te collecteren voor de Anjeractie kunnen de leden van de verenigingen hun clubkas aanvullen. Eenderde deel van de opbrengst ontvangt de vereniging zelf, na inlevering van de collecte bij de VG, ten bate van haar eigen kas.

Wij hebben zeer goed nieuws voor de culturele organisaties in uw gemeente!

1.     Vanaf 2016 mag een deelnemende organisatie 50% van de collecteopbrengst houden voor de clubkas. Wilt u de culturele verenigingen/organisaties binnen uw gemeente oproepen mee te doen met de 72e Anjeractie? Deze vindt plaats ??

2.     Vanaf 2016 stelt het Cultuurfonds ook een digitale collectebus ter beschikking, leden en sympathisanten kunnen via hun facebookaccount extra inkomsten genereren. Ideaal voor mensen die liever niet de straat op gaan of voor organisaties zonder leden (stichtingen bijvoorbeeld). Ook uit deze digitale collectebus krijgt de organisatie 50% van de opbrengst.

Meer informatie en aanmelden kan per e-mail naar anjeractieonline@cultuurfonds.nl

 

Mede dankzij uw inzet voor de Anjeractie kon het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland in het jaar 2015 ruim 350 projecten op het gebied van cultuur en natuur ondersteunen. In totaal was daarmee een bedrag van bijna 1 miljoen gemoeid.