Jubileumbeleid

Beleid rond jubilarissen

Op aanvraag door de aangesloten verenigingen besteedt de Culturele Stichting Velser Gemeenschap aandacht aan zowel jubilerende leden als ook aan de organisaties zelf. Wij gaan er hierbij vanuit dat de jubilarissen gedurende lange tijd actief zijn (geweest) binnen de VG aangesloten (amateur)verenigingen omdat zij jaren aaneen een bijdrage hebben geleverd aan het gedachtegoed van de VG, namelijk: samenwerking, gemeenschapszin en verantwoordelijkheidsbesef. De beleidslijn om hierbij naast bloemen ook oorkondes en legpenningen uit te reiken is recent gewijzigd. Het bestuur heeft gezocht naar een meer eigentijdse invulling. Met ingang van heden is het beleid als volgt:

Attentie bij 25-jarig jubileum
Lid van een vereniging - Bloemen en een cadeaubon (podiumkaart) ad € 25,00
Vereniging - Geldelijke bijdrage ad € 50,00

Attentie bij 40-jarig jubileum
Lid van een vereniging - Bloemen en een cadeaubon (podiumkaart) ad € 50,00
Vereniging - Geldelijke bijdrage ad € 75,00

Attentie bij 50-jarig jubileum
Lid van een vereniging - Bloemen en een cadeaubon (podiumkaart) ad € 75,00
Vereniging - Geldelijke bijdrage ad € 100,00

Attentie bij 60-jarig, 75-jarig en 100-jarig jubileum
Vereniging - Bloemen en een geldelijke bijdrage ad € 100,00

Het uitreiken van de attenties gebeurt niet automatisch. Het is aan het bestuur van de aangesloten verenigingen etc., om een verzoek hiertoe te doen aan het dagelijks bestuur van de VG. Het aangepast jubileumbeleid is op 30 mei 2022 vastgesteld door het algemeen bestuur van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap.

Wilt u zich ook aansluiten?

Neem dan contact met ons op.

CONTACT
Logo

Voor iedereen die op zoek is naar cultuur in de Gemeente Velsen

Gesubsidieerd door:

Logo

Contact

Volg ons

Volg ons op social media als je op de hoogte wilt blijven van de laatste nieuwtjes en VG-concerten