logo
logotekst

Het Decoratelier en het Coronavirus .

Belangrijke mededeling van het DecorAtelier.

Gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus  (COVID-19) heeft ook het Decoratelier van de Stichting ‘de Velser Gemeenschap’ het besluit moeten nemen om met onmiddellijke ingang de deuren te sluiten.

We menen ook voor onze vrijwilligers de risico’s tot en minimum te moeten beperken. Helaas moeten we nog steeds gesloten bliven tot het moment dat we weer verantwoord open kunnen. E.e.a overeenkomstig de RIVM richtlijnen. De wederopenstelling vermelden wij hier.

Het bestuur van de Culturele Stichting 'de Velser Gemeenschap'