logo
logotekst

Over de stichting

De Culturele Stichting Velser Gemeenschap (VG), opgericht in mei 1953, is een overkoepelend orgaan voor amateurverenigingen op cultureel gebied, die werkzaam zijn binnen de gemeente Velsen.

Bij de Stichting zijn verenigingen aangesloten op het gebied van zang, muziek en theater. Ook verenigingen voor vrijetijdsbesteding op het gebied van schilderkunst, flora en fauna, enz. maken deel uit van het ‘ledenbestand’, evenals andere culturele instellingen. De aangesloten verenigingen zijn onderverdeeld in diverse groepen t.w. Zang, Muziek, Theater en Vrije Tijd. 

Voor de aangesloten verenigingen bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van een groep vrijwillige decorbouwers. Het Decoratelier is gehuisvest in een pand adres: Troelstraweg 1a te IJmuiden  0255–755 929.

De VG heeft als doel het bevorderen van het culturele leven in Velsen. Daartoe organiseert zij allerlei activiteiten zoals koffieconcerten, het Korenfestival. Aan jubilea van leden van de diverse verenigingen, hun artistieke leiders, hun bestuursleden of van de vereniging zelf schenkt de VG ruim aandacht en ze onderstreept dat o.a. met bloemen, een cheque, oorkonde en/of een legpenning. De legpenning wordt slechts één keer in de verenigingsperiode uitgereikt. De begrippen verantwoordelijkheid, gemeenschapszin en samenwerking, die deze VG-penning sieren, verwoorden treffend de inzet voor het culturele amateurleven in Velsen. De VG is ook belangenbehartiger voor de aangesloten verenigingen bij de gemeente en andere instanties.

Tevens is de organisatie van de jaarlijkse Anjercollecte in handen van de VG.

De jaarlijkse 4-mei-herdenking en de viering van 5 mei vinden eveneens plaats onder haar auspiciën. De uitvoering hiervan wordt verzorgd door het Comité 4 en 5 mei onder voorzitterschap van de heer Frits Vermeulen..

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Klik hier voor de Statuten van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap.

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap.

Contributie VG

De jaarcontributie voor alle bij de VG aangesloten organisaties bedragen,

1- 50 leden  € 25,- inclusief bijkomende kosten.

51-100 leden  € 50,- inclusief bijkomende kosten.

 > 100 leden  € 75,- inclusief bijkomende kosten.

De meerkosten van de eventuele groepsvergaderingen neemt de VG voor haar rekening.

Podiumdelen

Door een schenking heeft de Culturele Stichting Velser Gemeenschap prachtige nieuwe podiumdelen in bezit. De aluminium podiumdelen kunnen per stuk worden gehuurd, de totale oppervlakte is 50 m2. De huurprijzen varieëren afhankelijk van het wel of geen lid zijn van de VG en de afmetingen van de verschillende delen. Neem hiervoor contact op met het Décor Atelier.

Informatie over de afmetingen, de huurprijzen en bij wie u terecht kunt leest u hier. 

Laptop, beamer en portabel groot scherm

Ten behoeve van bij de VG aangesloten verenigingen/instellingen zijn laptop, beamer en portabel groot scherm beschikbaar voor jaarvergaderingen, lezingen, presentaties e.d. We zijn de Rabobank Velsen en Omstreken dankbaar dat zij onze aanvraag bij hun Stimuleringsfonds honoreerde. Wat ons blijkt bij de uitlening (melden bij Anneke 515508, secretariaat VG) is, dat niet iedereen weet dat ook de laptop daarbij hoort. U heeft dus genoeg aan een memorystick , een cd of dvd om te kunnen draaien. Dat is wel zo comfortabel! Klik hier voor de ‘Overeenkomst bruikleen’

Toneelmicrofoons

BOMS heeft van het Coöperatiefonds van de Rabobank een bijdrage gekregen om draadloze microfoons aan te schaffen (juni 2009). Van deze microfoons kunnen ook andere verenigingen, tegen onkostenvergoeding, profiteren.

Geluidsinstallatie

De geluidsinstallatie die de Velser Gemeenschap beheert, ten dienste van de bij haar aangesloten verenigingen, heeft de volgende technische gegevens:

  • een actieve subwoofer waarin  2 versterkers van 150 watt voor de 2 satellietluidsprekers en 1 versterker van 300 watt voor de 15" subwoofer.
  • mengpaneel
  • 2 zangmicrofoons met statief
  • diverse aansluitkabels.

Klik hier voor de checklist geluidsinstallatie.

Klik hier voor de handleiding geluidsinstallatie.

Voor vragen over beschikbaarheid van de geluidsinstallatie kunt u terecht bij Anneke Salentijn op het VG-kantoor, info@develsergemeenschap.nl 0255 - 515508

Aanhangwagen

Wanneer uw vereniging of organisatie materiaal moet vervoeren, staat de aanhangwagen van de VG voor een lid € 20,- per keer en bent u geen lid voor € 40,- tot uw beschikking.

De afmetingen van de bak van de aanhangwagen zijn:

lang 2.51 m.     breed 1.30 m.      hoog 1.60 m.

De totale lengte van aanhangwagen met bevestiging is:

lang 3.70 m. breed 2.05 m.

Klik hier voor de gebruiksovereenkomst

De aanhangwagen staat momenteel in het decoratelier, maar de VG zoekt een geschiktere ruimte,waaruit de aanhangwagen makkelijk kan worden opgehaald en teruggebracht. Mocht u een oplossing weten, dan horen wij dat graag.

Als u belangstelling heeft, kunt u zich wenden tot de administratie van de VG. kantoor: Schoolpad 4 1971 HP IJmuiden, tel. 0255 515508,

Kantoor geopend: maandag, woensdag en donderdag v.a. 09.45 - 15.15 uur. Tussen de middag v.a. 12.00 - 12.30 uur lunchpauze of info@develsergemeenschap.nl