De Stichting

Wat doen wij

De Culturele Stichting Velser Gemeenschap (VG) is opgericht in mei 1953 en fungeert als platform voor cultuur en vrijetijdsbesteding voor amateurs in de Gemeente Velsen. Bij de Stichting zijn verenigingen aangesloten op het gebied van zang, muziek en theater. Ook verenigingen voor vrijetijdsbesteding op het gebied van schilderkunst, flora en fauna, enz. maken deel uit van het ‘ledenbestand’, evenals andere culturele instellingen. De aangesloten verenigingen zijn onderverdeeld in diverse groepen t.w. Zang, Muziek, Theater en Vrije Tijd. De VG heeft als doel het bevorderen van het culturele leven in Velsen.

Om dit doel te bereiken acteert de VG in verschillende rollen:

Belangenbehartiger

De VG voert vanuit een helicopterview, namens en ten behoeve van de aangesloten verenigingen, overleg met B&W, de gemeenteraad en ambtenaren over o.a. het cultuurbeleid van de gemeente Velsen (waaronder cultuureducatie), de plannen met betrekking tot de schouwburg, subsidies etc. voor de aangesloten verenigingen.

Stimulator

Van het organiseren van en deelnemen aan ‘events’. Te denken valt aan ‘concerten’ op zondag, bijeenkomsten waarop de aangesloten verenigingen informatie en ideeën kunnen uitwisselen, een korenfestival, het opzetten van ‘broeinesten’ etc.

Ondersteuner

Voor het mogelijk maken van theatervoorstellingen, concerten, exposities etc. beschikt de VG over een Decoratelier, waar de aangesloten verenigingen tegen beperkte vergoeding materiaal (decorstukken, podiumdelen, geluidsapparatuur etc.) kunnen huren of laten maken.

Vraagbaak

Besturen kunnen bij de VG terecht voor informatie en advies, bijvoorbeeld over (het aanvragen van) subsidies.

Netwerk

De VG brengt organisaties en verenigingen op het gebied van cultuur(beleid) van binnen en buiten de gemeente met elkaar in contact onder het motto ‘samen sterk’.

Sparringspartner

Van (professionele) organisaties die iets kunnen betekenen voor het culturele leven binnen de gemeente Velsen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende vrijwilligers

Image Description

Gert Jan van der Hulst

Voorzitter
Image Description

Gea Meens

Vice-Voorzitter
Image Description

Richard ...

Penningmeester
Image Description

Boukje Holwerda

Secretaris
Image Description

Lex Jansen

Algemeen Bestuurslid
Image Description

Loekie Hopman

Algemeen Bestuurslid
Image Description

Simon Heeremans

Algemeen Bestuurslid
Image Description

Emile Lastdrager

Algemeen Bestuurslid
Image Description

Ad de Vries

Coördinator Decoratelier
Image Description

Daan van Putten

Webmaster

Onze sparringpartners en aangesloten verenigingen

We zijn trots op onze cultuuraanbieders in Velsen

Bekijk ze allemaal

Wilt u zich ook aansluiten?

Neem dan contact met ons op.

CONTACT
Logo

Voor iedereen die op zoek is naar cultuur in de Gemeente Velsen

Gesubsidieerd door:

Logo

Contact

Volg ons

Volg ons op social media als je op de hoogte wilt blijven van de laatste nieuwtjes en VG-concerten