logo
logotekst

Het Engelmunduskoor

Het  Engelmunduskoor is opgericht op 1 mei 1953 en laat dus al 60 jaar van zich horen. Op dit moment bestaat het koor uit 21 leden. Er wordt met enthousiasme gezongen, gezien het feit dat de meeste leden al jaren lid zijn.

Het koor repeteert op woensdagavond in het Wijkcentrum van de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. Onder leiding van Philien Schouten wordt er hard en serieus gerepeteerd. In een gezellige sfeer is er ook steeds ruimte voor veel plezier.

Het koor werkt regelmatig mee aan kerkdiensten in de Engelmunduskerk in Oud-Velsen, maar ook aan diensten in de woonzorgcentra, zoals Huis ter Hagen in Driehuis. Verder wordt er als "Groot Engelmunduskoor" tweemaal per jaar gezongen in een oecumenische dienst samen met het Liturgisch Koor van de Rooms-katholieke kerk in Driehuis.

Eén van de hoogtepunten is de traditionele en feestelijke Caroldienst in de Adventstijd, waarin oude en nieuwe Christmas Carols worden gezongen. Ook wordt meegedaan aan het provinciale korenfestival, dat eens in de twee jaar wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland. Bij concerten, georganiseerd door de Velser Gemeenschap, is het Engelmunduskoor  regelmatig van de partij.

Nadere informatie bij de secretaris van het koor, Hans Hoekstra, j.j.h.hoekstra@planet.nl.