logo
logotekst

Kennemer Harmoniekapel voor Ouderen 'Oud Goud'

Liefde voor de muziek en plezier in het samen musiceren is wat de leden bij elkaar brengt. De gemiddelde leeftijd van de ca. 40 leden ligt rond de 70 jaar. Daar is echter weinig van te merken bij de keuze van het repertoire: Zowel klassieke als populaire werken worden met veel plezier en inzet ten gehore gebracht.

In het SOLI-gebouw nabij het NS-station van Driehuis, wordt één maal per veertien dagen op woensdag gerepeteerd van 11.00 uur tot 14.30 uur. Door het jaar heen worden diverse concerten gegeven voor o.a. de Velser Gemeenschap en op uitnodiging.

Het orkest staat onder de bezielende leiding van dirigent Wim Kleijn.

Verenigingsgegevens:

Voorzitter:                              Secretaris:                             Penningmeester:

B. Molenaar                            Betty Wubbolts                        Peter Hille                    

Adrianastraat 28                     Grahamstraat 181                          

1975 EZ IJmuiden                 1973 RA  IJmuiden             

Tel. 0255-754827                  Tel. 0255-518165                

                                                 

Bezoekadres repetitieruimte (géén postadres):

SOLI-Muziekcentrum
Kerkpad 83
2071 CX Santpoort-Noord
Telefoon: (023) 5379025

Website: 

http://www.harmoniekapel-oudgoud.nl/