logo
logotekst

Naaldkoor Santpoort-Noord

Het Naaldkoor is een gemengd kerkkoor van de parochie Santpoort/Velserbroek, opgericht in januari 2015.

Doelstelling van het koor is het verzorgen van de zang tijdens vieringen in zowel Santpoort als in Velserbroek. Bovendien verzorgt het koor – op uitnodiging en in overleg met het bestuur – uitvoeringen bij feestelijke gebeurtenissen, voor ouderen en gehandicapten in verzorgings- en verpleeghuizen.

De repetities op dinsdagavond (20.15 u tot 21.45 u.) worden gehouden in de Parnassiaschool te Santpoort-Noord.-- Koffie/thee van 19.45 u tot 20.15 u.—

Wij zijn nu als koor ruim één jaar actief en hebben al vele vieringen verzorgd, met als hoogtepunt van 2015 het ‘lunchkerstconcert’ voor m.n. de ouderen van onze parochie. Wij vormen met 40 leden een heel gezellige, sociale en actieve groep. De sfeer is prettig, er wordt veel gelachen tijdens de repetities, maar bovenal flink gerepeteerd o.l.v. onze dirigente Titia Mijnen-Joosen en onze pianiste Laura Tesselaar.

Binnen het koor hebben we enkele actieve werkgroepjes zoals de liturgiegroep, lief en leed, koormappen, maandelijkse ‘borrel’ en het kooruitje. Ja het is een koor voor iedereen die graag zingt in een ontspannen sfeer.

Dit jaar gaan we naast de maandelijkse vieringen in de kerk ook “uitzingen”:

Op 15 mei in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp; op 29 mei in Castricum in ‘het witte kerkje’ ( 7 februari jl. zongen we hier ook) en we geven op 3 juli een koffieconcert bij de Ruïne van Brederode.

Zingen is heerlijk èn gezond en wij hopen het nog lang en in goede gezondheid te kunnen blijven doen!!

Met hartelijke groet,

Ria Kruisman, voorzitter Naaldbestuur.

Info. tel. 023-5389099