logo
logotekst

Nederlandse Bijenvereniging, afd. Velsen

Op 29 april 1937 is NBV afdeling Velsen opgericht onder de naam Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland afdeling Velsen. De vereniging beschikt over een bijenstal in de gemeente Velsen.

http://velsen.bijenhouders.nl/

Het bestuur van NBV afdeling Velsen bestaat uit:
   Hans van den Hoogen - voorzitter
   Theo van Lieshout - secretaris
   Mark de Wilde - penningmeester