logo
logotekst

Shantykoor “Nortada”

Shantykoor “Nortada” is opgericht in 1998. Nortada staat voor noordenwind in het Portugees. We bestaan momenteel uit 3 accordeonisten, 1 trekzakspeler, 1 Gitarist ,1 slagwerker en 21 zangers. Het koor staat onder muzikale leiding van onze dirigent Thom van Harkel.

Iedere woensdagavond repeteren wij in basisschool De Vuurtoren IJmuiden.

Wij zingen shanties, liederen over de zee.

Shanties zijn liederen, die vroeger op de zeilschepen werden gezongen door de zeelui ter ondersteuning en begeleiding van de werkzaamheden die ze hadden aan boord van het schip. Het zingen gebeurde doorgaans onder leiding van een Shantyman. Deze gaf het ritme aan en op dit ritme werden bijvoorbeeld het anker gelicht, de zeilen gehesen, het dek geschrobd, de ballast ingenomen enz.

Tijdens de vrije uurtjes verzamelden de matrozen zich aan dek en dan werden vooral seasongs gezongen, liederen die gingen over visvangst, afscheid nemen, en vooral over drank en vrouwen.