logo
logotekst

Stichting Cultuur in de Dorpskerk

De Stichting Cultuur in de Dorpskerk organiseert in de bijzondere ruimte en ambiance van de Dorpskerk te Santpoort-Noord uiteenlopende culturele evenementen. De akoestiek van de kerk is bijzonder geschikt voor vocale en instrumentale recitals, koorzang en andere concerten. Daarnaast is de multifunctioneel in te richten kerkzaal ook geschikt als tentoonstellings- en expositieruimte. 

 

De activiteiten van de Stichting Cultuur in de Dorpskerk omvatten onder anderen concerten met klassieke en populaire muziek, zoals bijvoorbeeld afgelopen zondag wederom te beleven viel tijdens het koffieconcert van de Harddraverijvereniging Santpoort en Omstreken, als onderdeel van het Santpoortse Dorpsfeest. Russische muziek of Jiddische muziek met verteltheater, literaire avonden met muziek, zangkoren, jeugdorkesten, alles met bekende en minder bekende Nederlanders en artiesten, kregen in de afgelopen jaren de aandacht.
We hebben kunnen vaststellen, dat naast de hiervoor genoemde activiteiten ook onze filmavonden, fototentoonstellingen en kunstexposities, zoals de jaarlijkse Kunstlijn, telkens een interessant en succesvol evenement hebben opgeleverd.

De activiteiten van de Stichting richten zich onder anderen op het exposeren van kunst. Vanaf 2004 is er jaarlijks deelgenomen aan de in onze omgeving bekend staande “Haarlemse Kunstlijn”. Veel kunstliefhebbers maken een rondje Haarlem en bezoeken een aantal kunstenaars in Santpoort, waarbij ook de Dorpskerk inmiddels een vaste trekpleister is geworden.
Het kerkgebouw is uitstekend geschikt voor brede exposities, zoals schilderijen, foto’s, beeldhouwwerken, sieraden en glaswerken. Gebleken is dat er in Santpoort interesse bestaat voor exposities van zowel beroepsbeoefenaars als amateurs. Daarom richten we eenmaal in de twee jaar ook tevens de zaal in voor de amateur- of vrijetijdskunstenaars, in het kader van Kunst in de Dorpskerk (KIDD).

De Stichting wil de kerk vaker beschikbaar stellen voor hen die een ruimte zoeken om kunst en cultuur tot uiting te brengen.