logo
logotekst

Tata Steel Orkest

Ook al bestaat het Tata Steel Orkest in naam nog maar sinds oktober 2010, toch vierde het orkest al haar 70-jarig bestaan. Het was immers in 1941 dat de voorloper van het orkest, ‘De Walskoningen’ genaamd, werd opgericht. Het orkest heeft verschillende formaties: het Symfonisch Blaasorkest, de Big Band ‘The Swing Masters’, het Opleidingsorkest en het Leerlingenorkest. Om de kwaliteit binnen de formaties, binnen de instrumentgroepen en op individueel niveau te verbeteren en daarmee de muzikale kwaliteit van het orkest te waarborgen, hecht Tata Steel Orkest groot belang aan het opleiden van haar muzikanten. Daarom heeft Tata Steel Orkest een eigen opleidingsstructuur ontwikkeld. Instroom en doorstroom van (aspirant)muzikanten is hierbij van groot belang.

www.tatasteelorkest.nl